SÖZLEŞMELER Gizlilik Politikası

Üyelerin/Kullanıcıların www.paltaoutdoor.com.tr ’ye vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

  • Web Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre www.paltaoutdoor.com.tr ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Satıcı tarafından bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler www.paltaoutdoor.com.tr tarafından kesinlikle kaydedilmez, saklanmaz).
  • Üyelerin/Kullanıcıların Web Sitesi'ne üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
  • Üyelere/Kullanıcılara ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca Üyelerin/Kullanıcıların üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vb.) ve diğer kişisel bilgiler Web Sitesi'ne üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürünlerin www.paltaoutdoor.com.tr tarafından verilebilmesi/satımı, ürün ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, www.paltaoutdoor.com.tr nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen durumlarda paylaşılabilir ve kullanılabilir.

 

  • Web Sitesi'nin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Web Site'mizden reklam, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan www.paltaoutdoor.com.tr sorumlu değildir.

 

  • Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda www.paltaoutdoor.com.tr ile anlaşmasına göre üçüncü şahıslara ait olanlar hariç tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları www.paltaoutdoor.com.tr ‘ye aittir.
  • Web Sitesi'nden satın alınan ürünler için ödeme sadece kredi kartıyla ve sitemizde belirtilen diğer yöntemler ile yapılabilir.
  • Web Sitesi'nden herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine gönderim yapılmaktadır.
  • www.paltaoutdoor.com.tr’nin kullandığı ödeme yöntemleri altyapısında kredi kartı bilgileriniz  www.paltaoutdoor.com.tr tarafından KESİNLİKLE kayıt altına alınmaz. En üst seviye güvenlik sertifikaları ile kişisel ve kart bilgileriniz korunmaktadır. Böylece üçüncü partiler tarafından bilgilerinize asla ulaşılamamaktadır.

 

  • Üye olurken verdiğiniz bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.  www.paltaoutdoor.com.tr sizin şifrelerinize ulaşamamakta olup şifrenizi kaybetmeniz durumunda sistemdeki ‘şifremi unuttum’ seçeneği ile yeni şifre alabilirsiniz.