SÖZLEŞMELER Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (‘Sözleşme’), www.paltaoutdoor.com (Kısaca ‘Site’ olarak anılacaktır) yasal sahibi olan ve Site üzerinden sunulan hizmetleri sağlayan Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Site’ye üye olmak isteyen Kullanıcı arasında akdedilmiştir. Üye ile Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tek başına ‘Taraf’, birlikte ‘Taraflar’ olarak anılacaktır.

1.2. Satıcı

Unvanı: Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mersis No: 0720 1073 2910 0001

Adres: Saraylar Mahallesi, Sarayköy Caddesi Tunç İşhanı No:52 İç Kap No:4 Merkezefendi/ Denizli

Telefon: 0507 750 3877

İnternet adresi: www.paltaoutdoor.com

E-Posta: paltaoutdoor@gmail.com

1.3. İşbu Sözleşme, üyelik formunun doldurulması ve Site’de bulunan Sözleşme’nin elektronik ortam üzerinden Kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir ve söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur. Siteye üye olmak kişilerin herhangi bir yükümlülük altına girdiği anlamına gelmemektedir, kişiler diledikleri zaman üyeliklerini sonlandırabilirler.

Kullanıcı Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Üye: Site’ye üye olarak Site üzerinden sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler,

Kullanıcı: Site’ye üye olsun veya olmasın Site’yi herhangi bir şekilde kullanan kullanıcılar,

Site: www.paltaoutdoor.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi,

Sözleşme: Üyelik Sözleşmesi

Hizmet: Üyeler’in veya Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Site üzerinden Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Tarafından sunulan hizmetler

3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Site’de sunulan hizmetlerin kapsamını, bu hizmetlerden yararlanma şartlarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyerek Site içerisinde kullanıma, üyeliğe, hizmetlere ilişkin olarak Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanları içermektedir. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan ve Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4. Hizmet ve Hizmetin Kapsamı

4.1. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Site üzerinden sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkanının sağlanması ve genel itibariyle mesafeli satış işlemlerinden ibarettir.

4.2. Site’de yer alan her türlü içerik, hizmet ve ürünler Üyeler’in kişisel kullanımı için sağlanmaktadır.

4.3. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirket, Üyeler’in/Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde ve Site’nin ilgili bölümlerinde kapsamı belirtilen iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, Site hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Site’de yer almak üzere Üyeler’e duyurulur ve söz konusu değişiklikler/uyarlamalar duyuru tarihinden itibaren geçerli olur.

4.5. Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kişi tarafından, Site’ye üye olmak için gerekli bilgilerin işlenmesi ve işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, üyelik başvurusunu veya Üye tarafından iletilen içerikleri reddedebilir ve bu halde Üye’nin itiraz hakkı bulunmaz.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye, Site’ye üye olurken vermiş olduğu tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve güncel olacak şekilde sağlamakla yükümlüdür. Üye, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Üye tarafından iletilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak ve bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı zararlardan münhasıran Üye sorumludur.

5.2. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanırken, Site’yi başka bir surette kullanırken, Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, genel ahlak kurallarına, yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine ilişkin uygulanabilir diğer kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Üye, Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kendisine sağlanmış olan sisteme erişim araçlarını (kullanıcı adı, parola) başka kişi ya da kuruluşlarla paylaşamaz, bunların kullanım hakkı münhasıran Üye’ye aittir.

5.4. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlananlar veya Site’yi herhangi bir şekilde kullananlar, Site üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üyeler’in/Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı işlem ve eylemlerinden kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kendilerine ait olup, Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi söz konusu işlem ve eylemler nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.

5.5. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri, Üyeler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’e aittir.

5.6. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Site’de yer alan üyelik bilgilerini, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.7. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kullanıcılar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya ahlak kurallarına aykırı ve Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir.

5.8. Üyeler ve Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

5.9. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Site üzerinden yapılan satışlara ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmelerini 5 yıl süre ile saklayacağını taahhüt eder.

5.10. İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

5.11. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işbu Sözleşme’de yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını kullanmaması, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (Satıcı telif haklarına tabi çalışmalar) Satıcı’ya ait olarak ve/veya Satıcı tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Site’nin hizmetlerini, Satıcı bilgilerini ve Satıcı’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, değiştiremez, kopyalayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin önceden alınmış yazılı izni olmadıkça ve kaynak gösterilmedikçe, Site’nin bütünü ve/veya bir kısmı veya herhangi bir içeriği başka bir internet sitesinde veya sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere herhangi bir uygulamada kullanılamaz. Aksi takdirde, Üyeler/Kullanıcılar, Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin uğradığı veya uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etenin yanında lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaktır.

 

 

 

7. Sözleşme Değişiklikleri

Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kendi takdirince bağlı ve tek taraflı olarak, herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle, işbu Sözleşme’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üyeler/Kullanıcılar işbu Sözleşme’de yapılan değişiklik ve/veya uyarlamaları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep, doğal afet, isyan savaş, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları/kısıtlamaları, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve bilinen olaylar dahil olmak üzere öngörülemeyen, Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin makul kontrolü haricinde ve Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olayları ifade eder.

Hukuken ve işbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep sayılan durumlarda, Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesi veya gereği gibi veya hiç ifa edilmemesi, Sözleşme’yi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu söz konusu olmayacak ve Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunulamayacaktır.

9. Sözleşme’nin Feshi

İşbu Sözleşme, Üye’nin Site’ye üye olduğu süre boyunca yürürlükte kalarak taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden Üye’nin üyeliğini durdurabilir/yasaklayabilir.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir.