SÖZLEŞMELER Mesafeli Satış Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

 

  1. SATICI

Unvan: Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Saraylar Mahallesi, Sarayköy Caddesi Tunç İşhanı No:52 İç Kap No:4 Merkezefendi/ Denizli

Telefon: 0507 750 3877

Mersis No: 0720 1073 2910 0001

E-Posta Adresi: paltaoutdoor@gmail.com

 

  1. ALICI

Ad-Soyad / Unvan:

Adres:

Telefon:

E-Posta Adresi:

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıdaki yazılı terimler karşılarındaki açıklamaları ifade etmektedir.

Alıcı: Bir mal veya hizmetleri ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanılan veya yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

Bakanlık: Ticaret Bakanlığını ifade eder.

İnternet Sitesi: Satıcıya ait www.paltaoutdoor.com adlı internet adresini ifade eder.

Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ifade eder.

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ni ifade eder.

Sözleşme: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Sözleşmeyi ifade eder.

Ürün veya Ürünler: Alışverişe konu olan taşınır eşya ve benzeri her türlü ürünü ifade eder.

Yönetmelik: Mesafeli Satışlar Yönetmeliğini ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (‘Sözleşme’) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (‘Kanun’) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.paltaoutdoor.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Taraflar işbu Sözleşme gereği Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve ‘cayma’ hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri kişi, kurum ve kuruluşlar konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişi verdiğini işbu Sözleşme hükümleri gereğince kabul ve beyan eder.

www.paltaoutdoor.com sitesinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, Sözleşme’nin Alıcı tarafından İnternet Sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesinde yer alan genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini kabul ve beyan eder.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN / ÖDEME / TESLİMAT BİLGİLERİ

3.1- Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı’nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcı’nın Satıcı tarafından bilgilendirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. (Bu hususta gerekli bilgilendirme e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır.)

Ürün Kodu ve Adı:

Adet:

Birim Fiyatı:

Kupon:

Sipariş İşlem ve Gönderim-Kargo Ücretleri:

KDV Dahil Sipariş Ödeme Tutarı:

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı: (Kredi Kartı/ Kapıda Kredi Kartı veya Nakit Tahsilat)

(Kart Tipi Visa…

Kart Numarası…

Ödeme Kredi Kartı….

Kredi Kartına Taksit / Tek Çekim…

Toplam Tutar…)

 

3.2- Teslimat ve Fatura Bilgileri

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın satın almış olduğu ürünün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir. Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

Teslimat Bilgileri

Ad-Soyad / Unvan:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

 

Fatura Bilgileri

Ad-Soyad / Unvan:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

3.3- Teslimat Masrafları ve İfası

- Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

- Ürünün teslimatı, ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu ürün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, malı Alıcı tarafından sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

- Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından ürünün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilir ise, Satıcı malı teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

- Ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

- Sipariş konusu ürün ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirerek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

4.1- Alıcı, Satıcı’ya ait Websitesi’nde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2- Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, sipariş verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’ya teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

4.3- Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

4.4- Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.5- Alıcı ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme’nin giriş kısmındaki Satıcı iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Satıcı’ya bildirebilir.

4.6- Satıcı, Sözleşme konusu ürünü tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

4.7- Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

4.7- Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 1. CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ürün satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, ürün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkını kullanmak için Web sitesi üzerinde siparişlerim sekmesi altında ‘iptal ve iade’ seçeneği bulunmaktadır. İade seçeneğine tıklandıktan sonra Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup Satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü geri göndermesi gerekmektedir. Ürün ile beraber faturasının, ürünün kutusunun, ambalajının varsa aksesuarlarının ve ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydan gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı iade edeceği ürünü Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği ürünü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasarlardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’nın ilgili ürüne ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Mesafei Satış Sözleşmeleri Yönetmeliğiin ‘’Cayma Hakkının İstisnaları’’ başlıklı 15. Madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda onaylanan mesafeli satış sözleşmesinin 6. Madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda isme özel hazırlanan mallar, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmelerde; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmelerde; belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, yiyecek-içecek tedarikine ilişkin sözleşmelerde.

 1. GİZLİLİK- GÜVENLİK

Alıcı tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcı’ya bildirdiği bilgiler Satıcı tarafından 3. Şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcı’ya ait e-posta adresi, adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkındaki tanıtımlar, promosyon bilgileri Alıcı’ya onayı sonrasında gönderilebilir. Websitesi’nin güvenliğinin veya kullanım koşullarının kullanıcı tarafından suç teşkil edecek ihlali hallerinde, ilgili kişinin teşhis ve kovuşturmaya yarayacak bilgileri emniyet güçleri ile paylaşılacaktır.

Alıcı tarafından Web Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla birlikte, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu Alıcı’ya aittir.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan ürüne ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Alıcılar satın aldıkları ürünlerle ilgili şikayetlerini Satıcı’ya doğrudan iletecektir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı’nın yerleşim yerindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

Alıcı, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (Websitesi’nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu ürün/ürünlerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim bilgileri dahil işbu Sözleşme’de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını Websitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek ürünü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 

 

 1. YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Satıcı: Palta Outdoor Kamp Malzemleri İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Alıcı:

Tarih: